Pravidla

26. října 2009 v 10:48 | Princessa
Hra"Honba za viteály" je dlouhodobou společnou hrou členů HP fan clubu.

Hra spočívá ve spolupráci a stmelení členů klubu. Bude se jednat o řešení úkolů, kvízů a hádanek s HP tématikou. Jelikož bereme na vědomí zaneprázdněnost některých členů klubu, budou úkoly jednoduché a na jejich splnění bude dán dostatečný časový úsek. Každý nový úkol bude dopředu oznámen na email každého člena.

Všichni členové jsou rozděleni do skupin po pěti členech. Každá skupina má své specifické označení, které budou členové skupiny používat při zasílání splněných úkolů. Zařazení do skupiny je neměnné a stálé. Na žádosti o přeřazení do jiné skupiny nebude brán z technických a organizačních důvodů zřetel.

Každá skupina bude mít pro svou potřebu k dispozici vlastní místnost, která bude sloužit ke komunikaci všech členů skupiny, k řešení společných úkolů a k různým dohodnutím se a rozhodnutím, kde je nutné schválení všemi členy a také k domluvě, kdo bude skupinu zastupovat.

Pokud je člen při začátku soutěže již zapsán v seznamu fanoušků, musí aktuální úkol vyplnit do určeného termínu. Pokud je člen nově zapsán v seznamu fanoušků, či teprve čeká na zapsání, vyplní aktuální úkol do termínu a poté zpětně úkoly maximálně do jednoho měsíce od jeho oficiálního zařazení do skupiny.

Členové budou získávat body podle bodového ohodnocení (viz níže pod tímto odstavcem), které se bude přičítat, jak na konto jejich skupiny, tak na jejich osobní konto. Každé skupině, která získá 200 bodů, bude na email zaslán VITEÁL, což je heslo, které bude potřebovat k řešení finálního úkolu. Bez získání všech viteálů nebude možno rozluštit poslední tajenku a tak se ani skupině nepovede porazit Pána Zla. Je nutné, aby se aktivně zapojili všichni členové skupiny. Ta skupina, která jako první posbírá všechny viteály a uhodne celkovou hádanku poskládanou ze získaných viteálů, vyhrává.

1) splněný úkol ve všech ohledech = 15 bodů
2) částečně splněný úkol = 1 až 8 bodů
3) odeslaný úkol, ale špatně vyřešený = 0 bodů
4) neodeslaný úkol (bez předchozí omluvy pro nepřítomnost) = -1 bod pro skupinu

Pokud člen neplní úkoly a soutěže se nezúčastní, je možné podat proti němu protest, který musí schválit všichni zbývající členové dané skupiny, ve které se neaktivní člen nachází. Když se členové na vyřazení osoby shodnou, předvede zvolený zástupce skupiny žádost o jeho odstranění ze soutěže. Pokud bude tato žádost opodstatněná, bude člen vyřazen. K takovéto neúplné skupině bude v okamžiku zapsání nového člena automaticky přiřazen ten, který se aktuálně zapsal. Jeho úkoly budou po jejich splnění přičteny na konto dané skupiny.

Plnění úkolů je individuální. Opsané práce (nebo přesné kopie z internetu) se budou bodovat stejně, jako by byly neodeslané, tudíž -1 bodem. Z důvodu příchodů nových členů nebude plnění úkolů zveřejněno na blogu, ale bude individuálně zasláno na mail člena, který již svůj úkol splnil.

Cílem této hry je společnými silami sesbírat všechny viteály a zničení samotného Pána Zla jejich použitím.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama